Ülo Pärnitsa nimeline stipendiumikonkurss: “Kuidas teha Ülemiste City linnak targemaks”

Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumifondi eesmärgiks on toetada ettevõtlusharidust ning tõsta esile konkursitöid, mis aitavad teha Ülemiste City linnakut targemaks. Ülo Pärnits oli AS Mainori pikaaegne eestvedaja ja Ülemiste City looja.

Kes saavad kandideerida?

Ootame kandideerima eelõige Ülemiste City linnakus asuva Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori ja partnerkoolide (Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool) tudengeid ning start-up kogukondi. Kandideerida saavad laiemalt ka kõik teised, keda konkursi teemad kõnetavad ning kes on valmis andma oma panuse Ülemiste City targa linnaku arengusse. Konkursitöö võib esitada üksi või tiimides, kaasata võib ka juhendajaid, mentoreid.

Konkursi läbiviimise kord ja tasu suurus

Konkurss kuulutatakse välja kahes teemas vt. allpool „Konkursi teemad“. Pärast väljakuulutamist ootavad korraldajad osalemise taotlust ja plaanitava töö esialgset kava konkursi korraldaja kontaktisiku Katrin Sulg e-mailile: katrin.sulg@mainor.ee Esitatud kavadest valib AS Mainori nõukogu (edasp. nõukogu) mõlemas konkursi teemas välja kuni 3 paremat kava. Välja valitud kavadel nõuetele vastava konkursitöö esitajate vahel jagab nõukogu välja kokku kuni 10 000 eurot.

Konkursi ajakava

21.02. Konkursi väljakuulutamine
10.04. Esialgse taotluse ja plaanitava töö kava esitamine korraldajale
02.05. Taotluse esitanute teavitamine, kes jätkavad konkursitööde kirjutamist
31.10. Konkursitöö esitamise tähtaeg
01.12. Konkursi tulemuste avalikustamine

Konkursi teemad

Ülemiste City missiooniks on rahvusvahelise haardega atraktiivse teadmistepõhise töö-, arengu-ja elukeskkonna arendamine, mis suurendaks inimeste ja ettevõtete konkurentsivõimet maailmas, tooks talendid koju end realiseerima ning inspireeriks uute ärimudelite teket. Ülemiste City on loomingulist soodustav, ainulaadne ning inspireeriv keskkond siin töötavatele, õppivatele ja elavatele inimestele.

Konkursile esitatud töö peab olema praktiline uurimustöö ning vastama küsimustele MIKS, MIDA ja KUIDAS?

1. Ülemiste City linnakus kogutavatest andmetest lähtuvad uued ärivõimalused ja ärimudelid.
Tänapäeval kogub aina rohkem populaarsust nn. „asjade internet“ (IoT), mis annab võimaluse olla „asjadega“ kontaktis kahtepidi – ühest küljest annavad võrku ühendatud seadmed andurite kaudu informatsiooni enda ja ümbritseva olukorra kohta, teisalt aga on nad valmis vastu võtma korraldusi tegutsemiseks. Oluline on välja töötada ideed sensorvõrkude või
muude targa linna lahenduste kasutamiseks Ülemiste Citys, et tekitada selle abil kogutud väärtuslike andmete pealt uusi ärivõimalusi/ärimudeleid targas linnas rakendamiseks.

Töö eesmärk: Pakkuda välja (kasutades ideid, tulevikuvisoone, aga ka konkreetseid seni erinevates linnakutes/eri tegevusvaldkondades kasutatavaid näiteid):

 • Milliseid andmeid koguda Ülemiste City`s ja miks?
 • Milliseid Ülemiste City suurandmete (big data) kogumise tehnoloogilisi lahendusi, strateegiaid kasutada (olemasolevate ja/või uute analüüsivahendite kaasabil)?
 • Milliste Ülemiste City (linnakus pakutavate) lisateenuste jaoks saaks kasutada Punktis 2 nimetatud lahendusi ja strateegiaid tulevikus ja kuidas seda ellu viia?
 • Milline võiks olla kogutavate andmete (iga valdkond, tegevus eraldi) kasutuse muu majanduslik kasu?
 • Milliseid Tallinna linna jaoks olulisi andmeid võiks linnakus koguda?

2. Jagamismajanduse mõju Ülemiste City linnaku arengule lähiaastatel.

Mõnede prognooside kohaselt on 10 aasta pärast traditsioonilise majanduse ja jagamismajanduse turuosa ja maht võrdne. Inimesed on hakanud eelistama esemete ja muude ressursside jagamist teise inimesega, laenamist eelkõige teiselt inimeselt, mitte seda teenust vahendavalt ettevõttelt – sest enamasti on nii odavam. Samuti on inimesed vähem huvitatud pikaajalisest rendisuhtest, asjade isiklikust omamisest. Soovitakse paindlikke lahendusi elu-ja tööruumide osas ning sellega kaasnevaid uusi teenuseid.
Töö eesmärk: Pakkuda välja (kasutades ideid, tulevikuvisoone, aga ka konkreetseid seni erinevates linnakutes/eri tegevusvaldkondades kasutatavaid näiteid) jagamismajanduses:

 • Kliendi ja pakkuja aspektist põhjendatud lahendusi Ülemiste City linnaku kogukonnale oluliste teenuste loomiseks sh. näiteks inimeselt inimesele “matchmaking” võimalused.
 • Kuidas mõjutab jagamismajandus füüsiliselt teenuste infrastruktuuri tulenevalt: jagatud tööruumi lahendused, jagatud eluaseme lahendused, jagamismajanduse aspektist järgmise põlvkonna haridus ja jagatud akadeemiline infrastruktuur, transpordi lahendused jne.
 • Uusi ideid ühiskondlikele teenustele jagamismajanduse aspektist.
 • Hinnang jagamismajanduse mõjust Ülemiste City töö- ja eraelule 10 aasta perspektiivis.

Tööde hindamise kriteeriumid

 • Innovatiivsus
 • Elluviimise potentsiaal
 • Lahenduse tõhusus/tasuvus (vastavus püstitatud eesmärgile)
 • Visuaalselt ja sisuliselt põnev esitlus (video, powerpoint, makett jne.)
 • Esitatud konkursitöö põhjendatus

Kontakt

Konkursi läbiviija Mainor AS pakub omalt poolt 1h kohtumist valitud teema ootuste lahtirääkimiseks.

Katrin Sulg
katrin.sulg@mainor.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.