Pikendasime TÜ eksperimentaalarenduse toetuse tähtaega 31. märtsini

Tartu Ülikool toetab tänavu eksperimentaalarendust kõikides ülikooli valdkondades. Eksperimentaalarenduse toetust saab taotleda 31. märtsini.

Kui teadusprojekti lõpus mõistab teadlane, et uuringute käigus avastatu muudaks maailmas midagi paremaks, looks lisandväärtust ühiskonnale toote või teenusena, siis püüab ta saadud tulemust rakenduse suunas edasi arendada. Koostööst huvitatud ettevõtteid või kasutajaid avalikus sektoris otsides võib ta aga avastada, et hulk küsimusi, millest klient soovib alustada, on veel vastuseta.

Näiteks võib potentsiaalne kasutaja mõelda uut võimalust analüüsides koheselt konkurentsile, tarbijakäitumisele, turustandarditele ja investeeringute tasuvusele, kuid teadustöö neile teemadele vastuseid ei anna. Tihti on tarvis luua esimene prototüüp või teha lisakatsed tulevaste kasutajate soove ja vajadusi silmas pidades. Vahel on tarvis hoopis süüvida rakendusvaldkonna toimeloogikasse, et selgitada välja fokusseeritum toote või teenuse suund.

„Kui ettevõtja küsib, miks on meie pakutav uus materjal või metoodika parem kui see, mida ta seni on kasutanud, siis eeldab ta vastuseks konkreetseid võrdlusandmeid ja tasuvusanalüüsi,“ selgitas toetuse mõtet TÜ tehnoloogiasiirde juht Jane Luht. „Alles siis, kui on näha, et teadlased tunnevad ettevõtte äri problemaatikat nii tehnilisest kui ka majanduslikust küljest, on ettevõtjad nõus kaaluma ühiseid arendusprojekte.“

Sama kehtib avaliku sektori kasutajatega. Kui ametid või ministeeriumid ei näe uutes lahendustes võimalust oma teenuste kvaliteedi tõstmiseks või kokkuhoiuks avalikele kulutustele, siis ei julge nad ka arendustesse panustada.

Eksperimentaalarenduse toetuse eesmärk on aidata leida vastused ja luua võimalusel katsemudelid, mis aitavad uudse lahenduse potentsiaalsele kasutajale sammu lähemale.

Eksperimentaalarenduse toetust saavad projektid kuni aastaseks arendusperioodiks. Toetus on ühekordne ja selle summa on kuni 25 000 eurot. Erandjuhtudel kaalutakse ka kuni 40 000 euro suuruseid toetusi.

Taotlusi hindavad TÜ arendusprorektor, nelja valdkonna esindajad ja kaks ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse eksperti.

Taotlemise tingimused on leitavad Tartu Ülikooli siseveebist.

Eksperimentaalarenduse taotluse avaldused palume saata aadressile taotlus.eik@ut.ee


Lisateave:

Erik Puura
arendusprorektor
Tel: 737 4802, 506 9882 (4802)
erik.puura@ut.ee


Jane Luht
tehnoloogiasiirde juht
ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
737 4804, 52 97 956 (4804)
jane.luht@ut.ee