Teadusest kasvab ka äri

Tartu Ülikoolis (TÜ) tehakse maailmatasemel teadust ja seepärast on siin alati midagi varuks, millega saame aidata ühiskonnas innovatsioonile kaasa.

Teadussaavutustest uue toote või teenuse prototüübini jõudmine võib aga olla keeruline. Siin tulevadki appi ülikoolist võrsunud teadusmahukad  hargettevõtted (spin-off-ettevõtted), mille loomisest on huvitatud nii teadlased kui ka ülikool. Nii jõuavad teadus- ja arendustöö uuenduslikud tulemused teenuste ja toodete kujul tegelikku ellu ning lisaks luuakse tippkvalifikatsiooniga töötajatele töökohti.

Hargettevõtte asutavad ja/või selle osanikud on ülikool ja/või selle töötajad või üliõpilased. Tegevuses kasutatakse ülikooli intellektuaalset kapitali (sealhulgas teadmisi, infot, intellektuaalset omandit ja kogemusi) ja/või taristut. Igal hargettevõttel on ülikooliga spetsiaalne koostööleping.

Pea kakskümmend aastat teaduspõhiseid ettevõtteid

TÜ on toetanud oma akadeemilise pere liikmeid teaduspõhiste ettevõtete loomisel ja arendamisel alates 1990. aastate lõpust. Tänu sellele on TÜ-l praeguseks 55 hargettevõtet ning nende bilansimaht, müügitulemused ja kasum on püsivalt kasvanud. Just omakapitali kasv ilmestab sellist tüüpi ettevõtete elujõudu ja jätkusuutlikkust. Üks meie edulugusid on akadeemik Mart Ustavi asutatud Quattromed AS äri jõuline edasiarenemine lcosagen Gruppiks ning investeeringute kaasamise, rekapitaliseerimise ja uutele omanikele üleminekuga SYNLAB Eesti OÜ-ks. Hargettevõtted on eksportöörid ning ühtlasi head rahvusvaheliste sihtrahastuse saajad. Viimastel aastatel on selles edukamad olnud Icosagen AS, Reach-U AS ja TBD-Biodiscovery OÜ.

Hargettevõtted aitavad ületada tühimiku akadeemilise uuriva teaduse ja kommertstoodete vahel. Sellised firmad rakendavad Eesti teadust üleilmsel turul ning toovad sealt omakorda ülikoolile uusi teadus- ja arendustöö tellimusi.

Rahvusvaheline ja kohalik panus

Näiteks teevad tihedat koostööd Positium LBS OÜ ja sellega partnerluses arenev TÜ mobiilsusuuringute labor. See TÜ hargettevõte pakub paljudele maailma riikidele inimeste liikumise statistikat. Mobiilsideettevõtted annavad Positiumile kasutada miljardid anonüümsed andmed Eesti ja välismaa kõnekaartide kohta ning Positium toodab selle andmestiku alusel kasulikku statistikat, analüüsitööriistu ja rakendusi. Ka kogu Eesti reisistatistika põhineb mobiiliandmetel.

Veel hindab Positium Tartu linna ühistranspordi vajadust ning koostab alates 2017. aastast Indoneesia Turismiministeeriumile ja Statistikaametile statistikat. 260 miljoni elaniku ja rohkem kui 17 000 saarega Indoneesiale liikuvusstatistikat koostada on põnev proovikivi. Selle aluseks on meetodid, mis on välja töötatud TÜ teadlastega koostöös ja mille põhjal luuakse vajalik tarkvara.

Suure lisandväärtusega töökohad

Kuigi meie hargettevõtted ei pruugi otseselt kutsuda esile suurt majanduskasvu, teevad nad seda kaudselt kindlasti. Selleks uurimegi TÜ-s, kui palju ettevõtlikke laborante, tehnikuid, abilisi ja töötajaid on hargettevõtete tegevusega tegelikult seotud, ning saame tulemuseks piirkonnas tipptehnoloogiliste töökohtade loomise statistika. Aasta keskmine uute töökohtade arv on alates 2006. aasta 200 töökohast kasvanud, liginedes 400-le.

Hargettevõtete loomiseks on viimasel ajal olnud viljakad tingimused. Seda toetavad TÜ pidev tulemuslik teadustöö, ettevõtetega koostöökultuuri tugevnemine ja järjest parem rahvusvaheline tagasiside Tartu ettevõtluse ökosüsteemi kohta.

Kokkuvõttes näeme, et hargettevõtted aitavad meie teadusülikoolil olla ka innovaatiline ettevõtlik ülikool.

Aivar Pere

TÜ ettevõtluse nõustaja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.