Intellektuaalomandi kaitsmine

Leiutiste kaitsmise üks võimalusi on taotleda patent. Kuidas see Tartu Ülikoolis käib ja millised sammud selleks tuleb läbida, seda väljendab allpool olev joonis.

Pikemalt intellektuaalomandi kaitsmisest saab lugeda TÜ siseveebist.


Patenteerida või mitte?

Ettevõtete investeeringud tootearendusse on sageli riskantsed, mahukad ja aeganõudvad. Üks võimalus kaitsta uuenduslikku lahendust kiire jäljendamise vastu on kasutada õiguslikke vahendeid, sealhulgas taotleda patenti.


Patendi õige taotlemine toob kasu kõigile osapooltele

Patendi taotlemine on aeganõudev ja kallis, kuid selle saamine tähendab teadlase tööle suurt tunnustust. Just sellepärast tasub olla taotlusprotsessi eripäraga kursis. Nii ei ole tarvis ka hiljem tegematajätmisi kahetseda.


Mehed, kes teevad teadlaste elu lihtsamaks

Alates suve lõpust töötavad TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses (EIK) kaks uut asjatundjat, kes tegelevad patentide ja ettevõtluskoostööga ning aitavad nõnda teadlastel keskenduda eelkõige teadustööle.