Hargettevõtete programmi osalejad

2021. aasta kevadel alustas programmis 9 uut meeskonda

Maido Merisalu

Insener, Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia labor

Portatiivsete seadmete arendamine maskide ja muude esemete ning õhu desinfitseerimiseks.

Sven Anderson

Naturaalkeele kodeerimine masinkoodi tasandil (riistvara-tarkvara) projekt

Riho Runnel

Simulatsiooniõppe spetsialist, kliinilise meditsiini instituut

Treenimisvahend arteriaalse žguti paigaldamiseks.

Chagri Ozchinar

Kaasprofessor, tehnoloogiainstituut

Interaktiivse mitmevaatelise video teleülekanne.

Avid Azandia

Doktorant

Uue põlvkonna täiustatud elektroforeesiseadmed keskkonnasõbralikumaks tootmiseks.

Ave Matsin

Lektor

Teadmuspõhise Eesti Villavabriku loomine

Kim Duong / Joel Kuusk

Projekt HYPSTAR – uus hüperspektriline radomeeter, mis on integreeritud vee ja maa kahesuunalise peegelduvuse automatiseeritud mõõtmisvõrkudes satelliidi mõõtetulemuste valideerimiseks.

Karl Klein

Tudeng

INWAY – tööstuseadmete monitoorimise projekt

Martin Timusk

Kaasprofessor

Uudne ränioksiidi alkogeelil baseeruv kütusetablett


2020. aasta sügisel alustas programmis 15 uut meeskonda

Triinu Visnapuu

Dotsent

Levaani-tüüpi sahhariidid omavad suurt kasutuspotentsiaali kosmeetika ja farmaatsia tööstuses. Meie loodud metoodika võimaldab levaani toota suuremates kogustes ja odavamalt kui senised lahendused.

Pärtel Poopuu

Magistrant

Prudens OÜ eesmärgiks on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogiateenuseid, et edendada töökollektiivide heaolu ja efektiivsust.

Pablo Scodeller

Vanemteadur

Eesmärk on arendada suukaudselt manustatavat vähiravimit, mis suudaks viia ravimi vähirakkudeni.

Tanel Vahter

Doktorant

Plaanis on välja töötada metoodika ja koguda võrdlusandmed mulla elustiku ja viljakuse hindamiseks.

Hannes Kollist

Professor

Meeskonna eesmärk on luua seade põllukultuuride elujõu hindamiseks.

Liina Lamson

Magistrant

HelpingHand äpp on suunatud Euroopa vananevale elanikkonnale parandamaks vanurite elukvaliteeti. HelpingHand Appi kaudu on võimalik leida abiline, kes aitab kodustes töödes, poes käia, koristada jne. Eesmärk on aidata vanuritel ise kodus toime tulla tänu abilistele.

Allan Tobi

Doktorant

Eesmärk on välja töötada diagnostiline geenitestide paneel kõrgushaiguse ja kõrguses avalduvate/süvenevate haigusseisundite eelsoodumuse määramiseks. Peamine sihtrühm koosneb mägimatkajatest ja -ronijatest, kõrgmäestikus treenivatest/võistlevatest sportlastest ning sõjaväelastest.

Hanno Evard

Teadur

Arendame teste, mis suudavad lihtsalt, odavalt ja kiiresti mõõta väikeste molekulide (näiteks ravimid või pestitsiidid) kogust proovidest. Põhilise rakendusena näeme haiglate laborites vajadust mõõta ravimite kontsentratsiooni patsientide verest (therapeutic drug monitoring).

Tauno Talv

Magistrant

Poolautomaatne internetipõhine teenus väikeettevõtte juhile, kuidas oma ettevõtte väärtust kasvatada. Hindame ettevõtte väärtuse ja leiame tegevused, mis selle väärtust suurendavad kõige enam.

Kadri Tüür

Teadur

Vajadus individuaalselt kasutatavate ning üldkultuurilist huvi pakkuvate vaba aja veetmise viiside järele on pandeemia tingimustes hüppeliselt tõusnud. Meie eesmärk on luua kirjanduslikke matkaradasid.

Indrek Must

Dotsent

TÜ pehmerobootikatehnoloogia rakendusena pakume simulatsioonõppevahendeid meditsiini- ja tervishoiutöötajate simulatsioonõppele.

Gea Kammer

Gea Kammer

Pilvekatus / Cloud Crowd. Meie eesmärk on luua ja toota spetsiaalsest materjalist loodud ja kujunduslikest moodulitest koosnev varikatuste süsteem vabaõhuürituste vihmavabaks läbiviimiseks.

Heli Valtna

Vanemteadur

Loome uut tüüpi LIDARi lahendust, mis loob reaalajas 3D pilte. Lahendus saab olema kasutatav autotööstuses.

Liina Joller-Vahter

Nooremteadur

Ettevõtte Power Algae OÜ alt on alates 2012. aastast tegeletud mikrovetikate kasvatamistehnoloogiate arendamisega, mis võiks sobida ka siinsetes klimaatilistes tingimustes. Lahendus on suunatud süsinikdioksiidi emiteerivate energia- või tööstusettevõtete keskkonnamõju vähendamiseks.

Sander Ratso

Doktorant

Up Catalyst tegeleb süsiniknanomaterjalide karakteriseerimisega. Toodame CO2st elektrokeemilise lõhustamise teel süsiniknanomaterjale teadus- ja arendusettevõtetele.