Programmis osalejad

2022. aasta sügisel alustas programmis 11 uut meeskonda

Alexander Kmoch/Evelyn Uuemaa

Geoinformaatika teadur/geoinformaatika kaasprofessor, ökoloogia ja maateaduste instituut

GIS (Geographic Information Systems) alane koolitamine, nõustamine ning tööriistade ja töövoogude väljatöötamine. Fookuses eelkõige võimsad, avatud lähtekoodiga alternatiivid juba kasutuses olevatele kallitele turuliidri tarkvarakomplektidele.

Alireza Zadegan

Doktorant, ökoloogia ja maateaduste instituut

3D skänner modelleerimiseks ja kaardistamiseks

Jan Peter George

Kaugseire teadur, Tartu observatoorium

Metsaplaan 2:0 – digitaalne platvorm erametsaomanikele, mis baseerub teaduspõhisele informatsioonile oma metsa majanduslikult ja ökoloogiliselt paremaks majandamiseks.

Taavet Jansen

Etenduskunstide multimeedia lektor, Viljandi kultuuriakadeemia

Voogteater kui uurimistööriist – online platvorm vaatajakogemuse kaardistamiseks ja analüüsimiseks

Karina Rao

Magistrant, andmeteadus

Berrybot – masinnägemise ja tehisintelligendi kooslusel põhinev autonoomne robot küpsete maasikate korjamiseks.

Kari Kuulman

Magistrant, psühholoogia

Diet Skill – tõenduspõhisele psühholoogiale toetuv kaalulangetuse programm. Võimaldab muuta käitumismalli kaalulangetuseks, ehk aitab harjutada ja kinnistada eesmärgipärast käitumist.

Kaia Palm

Ravimi ja molekulaarmeditsiini kaasprofessor, kliinilise meditsiini instituut

Immunotooted ja teenused arendatud antikehalise immuun-vastuse määramiseks, mille tulemusena saadakse uued biomarkerid ja ravimikandidaadid.

Helis Ojala/Ted Edward Õunap

Tudeng/tudeng, psühholoogia instituut

Premed – süstematiseeritud ja teaduspõhine lahendus ennetamaks töötajate vaimse tervise probleeme ning tõstmaks seeläbi ettevõtte tulemuslikkust. Lahendus põhineb vastavale algoritmile tuginevat vaimse heaolu mõõdikut.

Maris Hindrikson

Magistrant, infotehnoloogia mitteinformaatikutele

Save a bit(e) – infovahetuse platvorm toiduraiskamise vähendamiseks. Rakenduse abil vahendatakse infot kaubanduskettide ja klientide vahel, et päästa veel kõlblikku toitu prügimäele sattumast.

Raul Sõmer

Nutikas tekstiil – tehnoloogia kombinatsioon inimese ja arvuti integratsioonist ning neuroteadustest. Idee on muuta riided meie jaoks ideaalseks, manipuleerides meeli heli ja vibratsiooniga.

Nadezda Kongi/Jürgen Martin Assafrei

Kolloid- ja keskkonnakeemia kaasprofessor/nooremteadur, keemia instituut

RedoxNRG – tehnoloogia, mis elektrokeemiliselt kogub atmosfäärist süsinikdioksiidi ning muudab selle roheliseks kütuseks.

2021. aasta kevadel alustas programmis 9 uut meeskonda

Maido Merisalu

Insener, Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia labor

Portatiivsete seadmete arendamine maskide ja muude esemete ning õhu desinfitseerimiseks.

Sven Anderson

Naturaalkeele kodeerimine masinkoodi tasandil (riistvara-tarkvara) projekt

Riho Runnel

Simulatsiooniõppe spetsialist, kliinilise meditsiini instituut

Treenimisvahend arteriaalse žguti paigaldamiseks.

Chagri Ozchinar

Kaasprofessor, tehnoloogiainstituut

Interaktiivse mitmevaatelise video teleülekanne.

Avid Azandia

Doktorant

Uue põlvkonna täiustatud elektroforeesiseadmed keskkonnasõbralikumaks tootmiseks.

Ave Matsin

Lektor

Teadmuspõhise Eesti Villavabriku loomine

Kim Duong / Joel Kuusk

Projekt HYPSTAR – uus hüperspektriline radomeeter, mis on integreeritud vee ja maa kahesuunalise peegelduvuse automatiseeritud mõõtmisvõrkudes satelliidi mõõtetulemuste valideerimiseks.

Karl Klein

Tudeng

INWAY – tööstuseadmete monitoorimise projekt

Martin Timusk

Kaasprofessor

Uudne ränioksiidi alkogeelil baseeruv kütusetablett


2020. aasta sügisel alustas programmis 15 uut meeskonda

Triinu Visnapuu

Dotsent

Levaani-tüüpi sahhariidid omavad suurt kasutuspotentsiaali kosmeetika ja farmaatsia tööstuses. Meie loodud metoodika võimaldab levaani toota suuremates kogustes ja odavamalt kui senised lahendused.

Liina Joller-Vahter

Nooremteadur

Ettevõtte Power Algae OÜ alt on alates 2012. aastast tegeletud mikrovetikate kasvatamistehnoloogiate arendamisega, mis võiks sobida ka siinsetes klimaatilistes tingimustes. Lahendus on suunatud süsinikdioksiidi emiteerivate energia- või tööstusettevõtete keskkonnamõju vähendamiseks.

Allan Tobi

Doktorant

Eesmärk on välja töötada diagnostiline geenitestide paneel kõrgushaiguse ja kõrguses avalduvate/süvenevate haigusseisundite eelsoodumuse määramiseks. Peamine sihtrühm koosneb mägimatkajatest ja -ronijatest, kõrgmäestikus treenivatest/võistlevatest sportlastest ning sõjaväelastest.

Hanno Evard

Teadur

Arendame teste, mis suudavad lihtsalt, odavalt ja kiiresti mõõta väikeste molekulide (näiteks ravimid või pestitsiidid) kogust proovidest. Põhilise rakendusena näeme haiglate laborites vajadust mõõta ravimite kontsentratsiooni patsientide verest (therapeutic drug monitoring).

Tanel Vahter

Doktorant

Plaanis on välja töötada metoodika ja koguda võrdlusandmed mulla elustiku ja viljakuse hindamiseks.

Liina Lamson

Magistrant

HelpingHand äpp on suunatud Euroopa vananevale elanikkonnale parandamaks vanurite elukvaliteeti. HelpingHand Appi kaudu on võimalik leida abiline, kes aitab kodustes töödes, poes käia, koristada jne. Eesmärk on aidata vanuritel ise kodus toime tulla tänu abilistele.

Tauno Talv

Magistrant

Poolautomaatne internetipõhine teenus väikeettevõtte juhile, kuidas oma ettevõtte väärtust kasvatada. Hindame ettevõtte väärtuse ja leiame tegevused, mis selle väärtust suurendavad kõige enam.

Gea Kammer

Pilvekatus / Cloud Crowd. Meie eesmärk on luua ja toota spetsiaalsest materjalist loodud ja kujunduslikest moodulitest koosnev varikatuste süsteem vabaõhuürituste vihmavabaks läbiviimiseks.

Programmi vilistlased

Kadri Tüür

Teadur

Vajadus individuaalselt kasutatavate ning üldkultuurilist huvi pakkuvate vaba aja veetmise viiside järele on pandeemia tingimustes hüppeliselt tõusnud. Meie eesmärk on luua kirjanduslikke matkaradasid

Pärtel Poopuu

Magistrant

Prudens OÜ eesmärgiks on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogiateenuseid, et edendada töökollektiivide heaolu ja efektiivsust.

Sander Ratso / Up Catalyst

Doktorant

Up Catalyst tegeleb süsiniknanomaterjalide karakteriseerimisega. Toodame CO2st elektrokeemilise lõhustamise teel süsiniknanomaterjale teadus- ja arendusettevõtetele.

Hannes Kollist / Plantinvent

Magistrant

Prudens OÜ eesmärgiks on pakkuda teaduspõhiseid psühholoogiateenuseid, et edendada töökollektiivide heaolu ja efektiivsust.

Heli Valtna / LightCode Photonics

Vanemteadur

Loome uut tüüpi LIDARi lahendust, mis loob reaalajas 3D pilte. Lahendus saab olema kasutatav autotööstuses.

Indrek Must

Dotsent

TÜ pehmerobootikatehnoloogia rakendusena pakume simulatsioonõppevahendeid meditsiini- ja tervishoiutöötajate simulatsioonõppele.