EIT Jumpstarter

Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) programm Jumpstarter on üks mitmekesisemate võimalustega eel-kiirendi programm alustavale ettevõtjale. Tartu Ülikool on EIT manufacturing ja health valdkondade partner.

Programmi fookus on Kesk-Ida ja Lõuna-Euroopa alustavatel ettevõtjatel, kes soovivad valideerida oma äri kontseptsiooni, arendada äriplaani ja tutvustada oma ideed potentsiaalsetele investoritele. 

Nii nagu EIT jaguneb kuueks temaatiliseks kogukonnaks nii keskenduba ka Jumpstarter kuuele alateemale – tervisetehnoloogiad, toidutehnoloogiad, maavarad, energia, tootmine ja targad linnad. 

EIT Jumpstarer on avatud tudengitele, teadlastele ja ettevõtjatele. Aprilli alguses korraldasime koostöös Tartu Teaduspargiga Pre-Jumpstarter seminari, kus jagasime näpunäiteid oma teadusmahuka ideega ettevõtluses alustamiseks ning tutvustasime lähemalt ka Jumpstarter programmi.