TÜ hargettevõtete eelinkubatsiooni programm

Igal aastal loovad Tartu Ülikooli liikmed suure koguse uut teadmust. Palju sellest teadmusest saab „tõlkida“ toodeteks ja teenusteks, millest turg võib huvitatud olla. Tartu Ülikool toetab akadeemilise pere liikmeid – teadlasi,  töötajaid, üliõpilasi ja vilistlasi  teadmuspõhiste  ettevõtete loomisel ja arendamisel.


Mida me pakume?

Paindlikku 1-4 aasta pikkust programmi

 • Ettevõtluskoolitusi
 • Ärinõustamist kuni 8 tundi kuus
 • Intellektuaalomandi nõustamist 10 tundi programmi jooksul
 • Teadusmentori kaasamist 2 tundi kuus
 • Vajadusel teadusaparatuuri ja laborite kasutamist
 • Ärimentori kaasamist 2 tundi kuus
 • Valitud meeskondadele ülikooli innovatsiooniosakut tehnoloogia valideerimiseks kuni 2000 euro ulatuses
 • Võimalust osaleda kontaktüritustel ja rahvusvahelistel ärifestivalidel
 • Programmis osalemine annab õiguse kasutada Tartu Ülikooli kaubamärki “Tartu Ülikoolist võrsunud teadusmahukas firma”

Lisaks

 • Vajadusel tekkiva intellektuaalomandi kaitsmist kuni 15 000 euro väärtuses.
 • Võimalust taotleda TÜ eksperimentaalarenduse toetust varases faasis rakendusidee arendmiseks.

Keda me programmi ootame?

Programmi ootame Tartu Ülikooli teadlasi, töötajaid ja üliõpilasi, kel on teadusmahukas rakendus ja/või skaleeruv äriidee.


2019. aastal valis Tartu Ülikool oma parimaks hargettevõtteks Airel ASi.
Airel AS aitab teadlastel Eestis ja mujal maailmas teha paremat ja täpsemat kliimateadust. Ettevõte ehitab spektromeetreid, mis mõõdavad aerosoolosakesi õhus. Nende seade on üks väheseid, mis seda piisavalt hästi teha suudab. Nii ongi üle maailma hetkel kasutusel 50 sellist seadet.

Mis saab pärast programmis osalemist?

Pärast programmis osalemist saab alustada edukalt tegutsemist turul või jätkata ettevõtte arendamist mõnes paljudest Tartu või Eesti inkubaatoritest. Meil on suhted enamiku inkubatsioonitegevusi pakkuvate asutustega ja me saame aidata kaasa programmidesse kandideerimisel.

Aivar Pere
ettevõtluse nõustaja
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Tartu Ülikool

TÜ Delta keskus
Narva mnt 18-4007
+372 7374810
+372 5158498
aivar.pere@ut.ee

skype: aivar.pere.ut
https://www.linkedin.com/in/aivar-pere-9829605/