Ettevõtlusega alustamine

Spin-off ettevõtte loomise toetamine

Igal aastal loovad Tartu Ülikooli liikmed suure koguse uut teadmust. Palju sellest teadmusest saab „tõlkida“ toodeteks ja teenusteks, millest turg võib huvitatud olla. Tartu Ülikool toetab akadeemilise pere liikmeid – teadlasi,  töötajaid, üliõpilasi ja vilistlasi  teadmuspõhiste  ettevõtete loomisel ja arendamisel.

Spin-off ettevõttena määratlevad “Tartu Ülikooli spin-off-ettevõtete loomise ja ülikooliga koostöö põhimõtted” äriühingut, mis kokkuleppel ülikooliga soovib esile tuua oma seost ülikooliga  äritegevuse arendamiseks ning mille asutajateks  ja/või osanikeks on ülikool ja/või selle töötajad/üliõpilased ja mis kasutab oma tegevuses ülikooli intellektuaalset kapitali ja/või infrastruktuuri. Intellektuaalse kapitalina käsitletakse teadmisi, informatsiooni, intellektuaalset omandit, kogemusi jms.

Tartu Ülikooli spin-off ettevõtja tekkimise protsess.

TÜ pakub alustavale spin-off-ettevõttele:

 • eelinkubatsiooni programme;
 • ärinõustamist;
 • teadus- ja ärimentorlust;
 • ettevõtlusalaseid koolitusi;
 • koostööd muude ettevõtluse tugiorganisatsioonidega.
Äriidee arendamine
Kasvav ettevõte
Turul edukalt tegutsev ettevõte
 • STARTER
 • Ärinõustamine
 • Teadusmentorlus
 • Laborite kasutamise võimalused
 • Ärinõustamine
 • Teadusmentorlus
 • Laborite kasutamise võimalused
 • Ärinõustamine ja ettevõtte arengu jälgimine.
 • spin-off kogukonda panustamine.

Eelinkubatsioon

Eelinkubatsioonina käistleme TÜ spin-off-ettevõtte arengus nii äriidee arendamise kui ka juba loodud ettevõtte tootearenduse ja kasvufaasi. Eelinkubatsioon aitab läbi mõelda ja katsetada äriideed enne sellega reaalselt turule siirdumist. Eelinkubatsiooni oluliseks osaks on mentorlus ja ärinõustamine (couching). Lisaks on meie eelinkubatsiooni programmides võimalik saada erinevaid koolitusi, mida üks ettevõtja võiks vajada.

Ettevõtte kasvu ja tootearenduse faasis jätkab ettevõtlusnõustaja areneva spin-off-ettevõtte tegevuse jälgimise ja vajadusel abistamisega. Samuti on selles faasis võimalik ettevõttel kasutada TÜ teadusteenuseid ning laboreid eritingimustel.

Turul tegutsev TÜ spin-off-ettevõte

Me näeme meeleldi, et juba edukalt turul tegutsev TÜ spin-off-ettevõte aitab kas mentorina või üldisemalt spin-off-võrgustikus kogukonna liikmena kaasa alles arengufaasis olevate ettevõtete tegutsemisele. Ootame oma edukate spin-off-firmade esindajaid kaasa lööma mentoritena, koolitajatena või miks mitte ka rahalise panuse andjatena.

TÜ spin-off ettevõtted

2019. aasta 31. oktoobri seisuga on Tartu Ülikooli spin-off-ettevõtete nimistus 53 ettevõtet.

TARTU ÜLIKOOLI SPIN-OFFIDE MAJANDUSÜLEVAADE 2019

Spin-off ettevõtjad Tegevusvaldkond Lingid
Reach-U AS  (kuni 07.01.2016 Regio AS)  IT – programmeerimine www.regio.ee 
Estla OÜ Aparaadiehitus- lasertehnika, optika www.estla.com 
Airel AS Aparaadiehitus – mõõte-, navigatsiooniseadmed www.airel.ee 
Lumifor OÜ Dosimeetrilised uuringud ja  teenused
TorroSen OÜ Biotehnoloogia – biosensorid www.hot.ee/torrosen/ 
Asper Biogene OÜ Biotehnoloogia – arendus ja teenused www.asperbio.com
Myoton AS (kuni 01.06.2010 Müomeetria OÜ)  Aparaadiehitus – diagnostikaseadmed www.myoton.com 
Icosagen AS (kuni 01.03.2009 Quattromed AS)  Biotehnoloogia – geenitehnoloogilised diagnostikateenused www.icosagen.com 
Icosagen Cell Factory OÜ Biotehnoloogia- rakubioloogilised tooted ja teenused www.icosagen.com 
SYNLAB Eesti OÜ   (kuni 18.05.2015 Quattromed HTI Laborid OÜ) Biotehnoloogia –geenitehnoloogilised diagnostikateenused www.synlab.ee
Maatark OÜ Keskkonnaalased uuringud www.maatark.ee 
Kinasera OÜ Biotehnoloogia – bioloogiliselt aktiivsete ainete arendus www.kinasera.com
Immunotron OÜ Biotehnoloogia – immunoloogilised kiirtestid  –
BioDesign OÜ Biotehnoloogia  ja tervishoiuteenused
AutoSeir OÜ IT – Liikuvate objektide seire
Mandragora OÜ Restaureerimine, kõitmine, konserveerimine www.mandragora.ee 
Filosoft OÜ Tarkvara kirjastamine www.filosoft.ee 
TBD-Biodiscovery OÜ Biotehnoloogia  teenused www.biodiscovery.eu 
Eesti Loomeagentuur OÜ Loomemajanduse  korraldus www.loomeagentuur.ee 
Positium OÜ IT- geopositsioneerimise tooted ja teenus  www.positium.ee 
Fubitech OÜ IT- programmeerine, konsultatsioon www.fubitech.com 
Wesse Engineering  OÜ Puitmööbli disain ja tootmine www.wesse.ee
M.R. Therapy OÜ Füsioteraapia tooted ja teenused www.vireo.ee 
KPA Scientific OÜ Biotehnoloogia  -transgeneetika  teenused www.kpa-scientific.eu 
Teadusmosaiik OÜ Insenerivaldkonna konsultatsioon, reklaamiagentuur www.teadusmosaiik.ee 
Kompaktfilter OÜ Ökoloogiliste reoveepuhastite projekteerimine ja  arendus www.kompaktfilter.ee
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus OÜ Psüholoogiaalane konsultatsioon ja teenused
Weel OÜ Restaureerimine, rahvuslik ehitus www.weel.ee 
Nutriferm OÜ Biotehnoloogia- toidulisandite arendus
Perfect Oil OÜ Kosmeetika ja farmaatsiatoodete arendus http://kanepitooted.perfectplant.ee/meist/  
Vivid Aim OÜ IT -pilvetehnoloogiate tarkvara arendus www.vividaim.com 
ETC OÜ Farmakoloogia- ja ravimite toksikoloogiaalased teenused
Nordic Botanical OÜ Ökoloogia- ja botaanikaalane nõustamine ja teenused http://nordicbotanical.eu 
GreenBead OÜ Molekulaardiagnostiliste nanomaterjalide arendus  www.f6s.com/greenbead   
Rewild OÜ Loomaökoloogia  ja zoogeograafia  tarkvaralahendused  www.rewild.ee
Cloudberry Solutions OÜ Elurikkuse informaatika tarkvara ja seotud taristu arendus  –
Fysiokeskus OÜ Füsioteraapia teenuste arendus www.fysiokeskus.ee 
Statistikalabor OÜ Mitmemõõtmeline statistiline analüüs
Keelekord OÜ Akadeemiliste tekstide kirjutamine, tõlkimin ja toimetamine, teaduskeele ja keeleteadust toetavate tarkvaralahenduste arendus http://www.keelekord.ee
Osherel OÜ Infotehnoloogia teenuste arendus
Majaseen OÜ Ehitusmükoloogia teenuste arendus http://www.majaseen.ee/ 
Crystalspace OÜ Kosmosetehnoloogiate, satelliitide ning nendele vajalike tarkvaralahenduste arendus http://crystalspace.eu/ 
Eesti Turbauuringute Keskus OÜ Kohalike loodusvarade, eriti turba ja taaskasutatava toorme baasil uute materjalide ja tehnoloogiate arendus  –
Ergoway OÜ Mittemeditsiiniline töötervishoid, tööohutuse ja töökeskkonna uuringud ning ergonoomika arendustöö www.ergoway.ee 
Psühhobuss OÜ Ekperimentaalpsühholoogia valdkonna teadus- ja arendustegevus. http://psyhhobuss.mozello.com/
Perfect Cosmetics OÜ Nahahooldusvahendite tootmine, uuringud ja arendustegevus http://luminordic.com/
Building numerics OÜ Hoonete sisekliima ja energiakasutuse arvutusmeetodite arendamine  http://www.buildingnumerics.ee/ 
Robotimeister OÜ Arvutiteaduste ja robootika valdkonna projektide arendamine ning koolituste läbiviimine  –
Eesti Materjalitehnoloogiate Arenduskeskuse AS Arendustöö nanotehnoloogia ja kõrgtehnoloogiliste materjalide arendamise valdkonnas http://matecc.eu/ 
OÜ FysioCentrum

(Kuni 19.03.18 Sporditeraapia Keskus OÜ)

Spordivigastuste ennetamise ja uuringute keskuse arendamine http://fysiocentrum.ee/
Captain Corrosion OÜ Materjalide karakteriseerimine, materjalitehnoloogiate arendus ja testimine ning teaduse populariseerimine www.captaincorrosion.com
RootBioMe OÜ Toidu- ja biotehnoloogiate arendamine www.rootbiome.com
OÜ BlueRay Virtuaalreaalsuslahendused ja teenuse disain www.blueray.ee/

Lisainfo:

Aivar Pere
ettevõtluse nõustaja
tel: 737 4810
Lossi 3-322