Teadlased asuvad arendama veetöötlustehnoloogiaid kõrgenenud radioaktiivsuse eemaldamiseks põhjaveest

Tartu ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori teadlased asuvad koos Eesti ja Hispaania kolleegidega otsima parimaid veetöötlustehnoloogiaid, et puhastada joogivett kõrgenenud looduslikust radioaktiivsusest.

Euroopa Liidu LIFE programmi projektiga soovitakse rakendada piirkondades, kus põhjavees võib probleemiks osutuda liigne uraani- või raadiumisisaldus, parimat joogivee veetöötlustehnoloogiat kõrgenenud radioaktiivsuse eemaldamiseks. Sobivaima tehnoloogia väljatöötamiseks seavad teadlased üles neli pilootjaama: ühe Eestis (Viimsis) ning kolm Hispaanias. 2018. aastal algavad Viimsi Vesi AS-i veepuhastusjaamas pilootseadmega katsetused, mis kestavad kuni 2020. aasta lõpuni.

Sobiv veetöötlustehnoloogia aitab tagada tarbijatele nõuetekohase ja kvaliteetse joogivee, vähendada tekkiva looduslikku päritolu radioaktiivse materjali hulka veetöötlusjaamade filtersüsteemides ja vähendada energiakulu põhjavee puhastamisel.

Uue tehnoloogiaga väheneks ka töötlusprotsessiga kaasnev negatiivne keskkonnamõju (nt veekadu) ning väheneks jaamade süsiniku jalajälg. Lisaks on teadlastel võimalik levitada ja jagada saadud kogemusi ning oskusteavet ELi eri piirkondade vee-ettevõtetele, kus nimetatud radionukliidid on samuti probleemiks.

„Selline koostöö võimaldab parandada Eesti joogiveega seotud kiirguskaitset ning viia Eesti teadlaste pikaajaline kogemus ja oskusteave teistesse ELi liikmesriikidesse,“ sõnas projekti vastutav täitja Madis Kiisk.

Tartu ülikooli roll projektis on mõõta täiendavat kiirgusohtu põhjustavate radionukliidide sisaldusi maapõuest pumbatavas ja tarbijale minevas vees ning teha mõõtmisi veepuhastusjaama filtermaterjalide osas, et hinnata veepuhastussüsteemi toimimise efektiivsust. Samuti viivad TÜ teadlased läbi kiirgusohutushinnangud nii Eesti kui ka Hispaania jaamade osas.

Projektiga tegeleb 6 partnerasutust: 3 Eestist (TÜ, TTÜ, Viimsi Vesi AS) ja 3 Hispaaniast (CARTIF – Spanish Technology Centre, CIESOL – Solar Energy Research Centre ja DIPALME – Diputaciόn de Almeria).

Rohkem infot LIFE-ALCHEMIA projektist „Parima veetöötlustehnoloogia rakendamine põhjavee kõrgenenud loodusliku radioaktiivsuse korral“ („Toward a smart & integral treatment of natural radioactivity in water provision services“) leiab projekti kodulehelt ja Twitterist.

Lisainfo: Madis Kiisk, projekti vastutav täitja Tartu ülikoolis, madis.kiisk@ut.ee

Taavi Vaasma Tartu ülikooli poolne projektijuht, taavi.vaasma@ut.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.