Tartu Ülikool asutab intellektuaalomandit investeeriva ettevõtte

Teadustulemuste tavaellu jõudmiseks on Tartu Ülikoolis algatatud näiteks eksperimentaalarenduse projektide programm. Pildil TÜ pehme robootika dotsent Indrek Must, kes osaleb programmi tänavuses voorus. Foto: Andres Tennus


Tartu Ülikooli nõukogu otsustas 30. novembril asutada ettevõtte UniTartu Ventures OÜ, mis loob uue võimaluse suunata ülikooli teadlaste loodud intellektuaalomandit teadus- ja tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse.

„Tartu Ülikoolile kuuluva osaühingu kaudu saame aidata teadlastel ja ka üliõpilastel ettevõtlusega alustada, suunates nende loodavatesse iduettevõtetesse ülikoolile kuuluva intellektuaalomandi ja otsides selleks rahastajad,“ rääkis TÜ arendusprorektor Erik Puura.

Tartu Ülikooli üks eesmärk on olla Eesti nutika majanduse kiirendi. See tähendab muu hulgas ülikooli aktiivsemat osalemist uute kõrgtehnoloogiliste ettevõtete loomises. Vajadus uue ettevõtte järele kerkis esile eelkõige tänu genoomika instituudi, loodus- ja täppisteaduste valdkonna instituutide, ülikoolisisese eksperimentaalarenduse toetusmeetme ning ülikooli hargettevõtete (spinn-off-ettevõtete) programmi viimaste aastate edukusele ja kiirele arengule.

Ülikoolile kuuluvaks intellektuaalomandiks, mis investeeritakse UniTartu Venturesi kaudu kasvufaasis ettevõtetesse, võivad olla näiteks andmed, teadusuuringute tulemused või patendid. Lisaks ülikoolist välja kasvanud tärkavatele ettevõtetele saab UniTartu Ventures koostööd teha ka teiste Eesti või välismaiste tehnoloogiaettevõtetega, mis on varajases faasis ja vajavad arenemiseks ülikoolis loodud intellektuaalomandit.

TÜ nõukogu liikme Heidi Kakko sõnul on UniTartu Ventures OÜ asutamine nii ülikooli kui ka Eesti jaoks pikka aega ette valmistatud märgiline otsus, mis loob uusi võimalusi ülikoolist võrsuva teaduspõhise ettevõtluse kiirendamiseks. 

„Kümne aastaga on Eesti saavutanud suurepärase positsiooni infotehnoloogia valdkonna idufirmade arendamisel. Nüüd tahame kasvatada uuendusmeelseid rahvusvahelisi ettevõtteid märksa rohkem ka teistes valdkondades loodava teaduse põhjal. Ajastus selleks on õige ja Tartu Ülikooli teadlaste eksperditeadmised on parim intellektuaalne kapital, mida investeerida,“ sõnas Kakko.

UniTartu Venturesist saab partner riskifondidele, mille eesmärk on arendada Eesti kõrgtehnoloogilisi ettevõtteid. Ühte sellise suunitlusega fondi on asutamas riigile kuuluv riskikapitali fondivalitseja SmartCap. Loodavasse fondi paigutab riik ankurinvestorina 15 miljonit eurot, millele lisandub fondivalitseja kaasatud erakapital. Fondivalitseja avalik konkurss plaanitakse välja kuulutada veel selle aasta jooksul. Tartu Ülikool näeb fondis vajalikku vahendit Eesti majanduse lisandväärtuse kasvatamisel.

UniTartu Venturesi asutamine on jätk viimase kahe aasta ettevõtliku ülikooli arendusele

Kaks aastat tagasi algatas Tartu Ülikool eksperimentaalarenduse fondi, mille eesmärk on soodustada teadustulemuste ülekandmist toodetesse ja teenustesse. Selle aja jooksul on TÜ investeerinud fondi kaudu varase faasi prototüüpimisse üle 400 000 euro. Rahastatud on 16 projekti.

Tänavu uuendas TÜ oma hargettevõtete programmi, mille kaudu aidatakse aktiivse nõustamise ja ülikoolisiseste toetuste abil kaasa teadlaste osalusel loodavate ettevõtete äriarendusele. 2020. aasta sügisel alustas programmis 15 meeskonda.

Detsembri teises pooles hakkab ülikool otsima ettevõttele tegevjuhti. „Perspektiivsel juhikandidaadil on suur kogemus uusettevõtluse vallas, oskus tunda ära häid ettevõtlusideid ning motiveerida akadeemilisi töötajaid kaasa mõtlema ja tegutsema,“ sõnas Erik Puura.


Lisateave: Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor, erik.puura@ut.ee, 737 4802, 506 9882