Lepingud, patendid ja arendustöö

2020

Ettevõtluslepingute maht kasvas 2020. a esimeses kvartalis kaks korda

Tartu Ülikool on 2020. aasta esimese kvartali jooksul sõlminud teadus- ja arendustöö lepinguid ettevõtetega kokku 33 kogusummas 2,47 miljonit eurot. 2019. aasta samal perioodil oli lepingute maht poole väiksem ehk siis 1,23 miljonit eurot.

2019

2019. aastal miljon eurot lisa ettevõtluslepingutest

Tartu Ülikooli (TÜ) ettevõtluslepingute maht kasvas 2019. aastal ligi 1 miljoni euro võrra. Lepingute kogumaht oli 11,4 miljonit eurot.


2019. aasta III kvartalKolmandas kvartalis selgusid TÜ hargettevõtete majandustulemused
2019 esimene poolaasta

Rahvusvaheliselt akrediteeritud ettevõtlik ülikool

Aprill 2019

Uus patent Jaapanist ja eksperimentaalarenduse toetused

Märts 2019

Ettevõtjad panustavad julgemalt teadus- ja arendustegevusse. TÜ ettevõtluskoostöö märtsis

Veebruar 2019

Kaks uut patenditaotlust ja nutika voodi arendustööd – ettevõtluskoostöö veebruaris.

Jaanuar 2019

2019. aasta jaanuari lõpu seisuga on TÜ käesoleval aastal sõlminud 4 ettevõtluslepingut, kogusummas 356 270 eurot. Sellest summast 160 000 on ettevõtete poolt kasutatavate toetusmeetmete raha ja 196 000 eurot on ettevõtete endi vahendid.

2018

170 lepingut, 13 uut patenti ja ühised teadusprojektid ettevõtetega – TÜ ettevõtlik 2018. aasta

November 2018

2018. aasta novembri lõpu seisuga on TÜ käesoleval aastal sõlminud ettevõtluslepinguid 66. Kogusummas 5,16 miljonit eurot. Sellest summast 3,6 miljonit on ettevõtete poolt kasutatavate toetusmeetmete raha ja 1,56 miljonit eurot on ettevõtete endi vahendid.

Oktoober 2018

2018. aasta oktoobri lõpu seisuga on TÜ käesoleval aastal sõlminud ettevõtluslepinguid 58. Kogusummas 4,9 miljonit eurot. Sellest summast 3,5 miljonit on ettevõtete poolt kasutatavate toetusmeetmete raha ja 1,4 miljonit eurot on ettevõtete endi vahendid.

September 2018

2018. aasta septembri lõpu seisuga on Tartu Ülikool sõlminud ettevõtluslepinguid 51. Kogusummas 4,67 miljonit eurot. Sellest summast 3,32 miljonit on ettevõtete poolt kasutatavate toetusmeetmete raha ja 1,35 miljonit eurot on ettevõtete endi vahendid.