Poole aastaga on TÜ sõlminud 3 miljoni euro eest ettevõtluslepinguid

Tartu Ülikool sõlmis 2020. a esimesel poolaastal ettevõtetega teadus- ja arendustöö lepinguid kokku 3 miljoni euro väärtuses, mis on sama palju kui möödunud aasta samal perioodil.

Kui esimeses kvartalis realiseerusid mitmed pikalt läbirääkimistes olnud suured ettevõtete tellimused, siis teine kvartal kulus uute koostööplaanide ettevalmistamiseks. Hetkel on erinevate ettevõtetega läbirääkimistes arendustöid enam kui 4 miljoni euro väärtuses, mis võiks koostööna realiseeruda veel käesoleva aasta jooksul.

Poolaasta tulemuste põhjal näeme trendi, kus ettevõtted julgemalt investeerivad oma vahendeid arendustöösse. Kui 2019 esimesel poolaastal moodustas toetuste kasutamine TÜga koostöö mahust 67%, siis käesoleval aastal on see ainult 22%. Ülejäänud raha tuleb otse ettevõtete oma vahenditest.


Nutikad

Peagi on lõppemas NUTIKAS meede, mis on aidanud ettevõtetel tellida ülikoolidelt teadus- ja arendustööd. NUTIKA meetme järel käivitub EASi koordineeritav rakendusuuringute programm (RUP), mis võtab teatud eranditega üle NUTIKA funktsiooni.

Kokku on senisel NUTIKATE perioodil rahastatud 65 projekti. Neist 45 % Tartu Ülikooli osalusega. TÜs on kõige rohkem rahastud tehnoloogiainstituudi taotlusi (8 taotlust). Neile järgneb seitsme taotlusega füüsika instituut. Selle aasta „uus tulija“ on majandusteaduskond kahe projektiga.

TÜ NUTIKATE projektide kogumaht 2020. a juuni lõpu seisuga on 11,8 miljonit eurot.

Viis ettevõtet on  koostööd ülikooliga pidanud nii heaks, et on kahel korral taotlenud NUTIKAT, need on Estelaxe OÜ, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS, Click & Grow, Värska Sanatoorium AS ja Swedbank AS.

2020. aastal on toetuse saanud nelja ettevõtte taotlused R-S Osa OÜ (koostöös TTÜga), Krediidiregister OÜ, Click & Grow OÜ ja Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv. Kokku summas 376 666 eurot.

Lisaks on NUTIKA taotlusvooru TÜ valmistanud ette 14 arendusplaani, kokku 4,2 miljoni euro väärtuses, mis ootavad rahastajalt otsuseid.


Adapteris on 15 teadus- ja arendusasutust

Adapteri võrgustikuga liitusid käesoleva aasta esimesel poolel Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Eesti Lennuakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Nüüd saab läbi võrgustiku pöörduda korraga 15 teadusasutuse poole.

Esimesel poolaastal esitati Adapterisse 130 päringut, nendest 29 konkreetsele teenusele.

Adapteri teenuste andmebaasis on kirjeldatud 564 eestikeelset ja 385 inglisekeelset teadusteenust, mida Adapteri partnerid ettevõtetele pakuvad.

www.adapter.ee 


Intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimine

2020. a esimesel poolaastal teatasid TÜ teadlased tehnoloogiasiirde ekspertidele kaheteistkümnest võimalikust leiutisest. Ülikool esitas Suurbritannia patendiametile ühe prioriteeditaotluse (Rigid citric acid derived spirocyclic diols and other related spiro- monomers for the synthesis of novel bio-based polymers, Lauri Vares et al), kolm rahvusvahelist patenditaotlust  ja ühe USA patenditaotluse. TÜl on 60 kehtivat patenditaotlust ja patenti.

Tehnoloogiasiirde töötajad vahetasid infot ja pidasid läbirääkimisi ülikooli intellektuaalomandi kommertsialiseerimiseks 30 rahvusvahelise ja 20 Eesti ettevõttega (sh 6 TÜ hargettevõttega).

Esimesel poolaastal sõlmis TÜ neli litsentsilepingut (AS Balbiino, Chocolala OÜ, Sündikaat OÜ ja Griffith University (AU)), seitse konfidentsiaalsuslepingut ja kaks materjali üleandmise lepingut.

Kui varasemalt on Tartu Ülikoolis uuritud piimhappebakter ME-3 olnud kasutusel Tere AS piimatoodetes ja saadaval apteekides puhtal kujul toidulisandina, siis alates sellest kevadest kasutavad bakterit oma toodetes veel Chocolala, Balbiino ja Andre Farm.

TÜ hargettevõtete programm

TÜl on esimese poolaasta lõpuks 57 hargettevõtet. Viimase kvartali jooksul lisandusid programmi KetitaLabs ja  LeapMetric OÜ. 

TÜ hargettevõtete programm

Esimesel poolaastal tegeles ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus aktiivselt hargettevõtete programmi ümber kujundamisega. Kaardistasime täpsemalt hargettevõtete jaoks vajalikud teenused ning lisasime programmi võimalikud vajaduspõhised toetused tootearenduseks ja tehnoloogiate valideerimiseks. 


Tartu Ülikool otsustas toetada kümmet eksperimentaalarenduse projekti

Kolm TÜ teadlaste ja üks tudengite meeskond valiti Prototroni programmi

Vaata videot: Delta trendipäeval räägiti kriisijärgse maailma võimalustest

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.