Miljon eurot lisa ettevõtluslepingutest

Tartu Ülikooli (TÜ) ettevõtluslepingute maht kasvas 2019. aastal ligi 1 miljoni euro võrra. Lepingute kogumaht oli 11,4 miljonit eurot. Ettevõtluslepingutena käsitleb TÜ nii äriühingutega sõlmitud teadus- ja arendustöö (TA) lepinguid kui ka avalikule sektorile osutatud TA teenuste lepinguid.


Teenuslepingud ettevõtete ja avaliku sektoriga

Jätkuvalt on avalik sektor suurem TA teenuste tellija kui erasektor, kuigi viimase aasta kokkuvõte näitab tasakaalu liikumist äriühingute suunas. Avaliku sektori tellimused moodustasid 2019. aastal 54% ettevõtluslepingute mahust. Varasematel aastatel (2017., 2018.) on see näitaja olnud üsna stabiilselt 60% juures. Äriühingute tellimused suurenesid 1,17 miljoni euro võrra, samal ajal kui avaliku sektori tellimused vähenesid 200 tuhande euro võrra.


NUTIKAS ja RITA

Nii äriühingud kui ka avalik sektor kasutavad väga aktiivselt ülikoolilt TA teenuste tellimiseks riiklikke innovatsioonimeetmeid. NUTIKA meedet kasutavad projektid moodustasid kõikidest äriühingutega sõlmitud lepingutest 65%. RITA meetme abil oli avaliku sektori tellimusi 50%.

Kokku on nelja aasta jooksul, mil riik NUTIKA meedet on rakendanud TÜ saanud tellimusi 25lt ettevõttelt, kes seda meedet oma arendustöös kasutavad. Kokku on Eesti teadusagentuur välja andnud 51 toetust. NUTIKA meetmete vahendusel TÜsse jõudnud äriettevõtete TA tellimuste maht on 11,4 miljonit eurot. Suurim neist on siiani olnud Milrem Roboticsi tellimus 1,6 miljonit eurot, mille täitmine toimub 2021. aastani ning millesse panustavad arvutiteaduste instituut ja tehnoloogiainstituut. Suuruselt järgneb sellele Bolti projekt 1,2 miljoni euroga, mille ellu viimise eest vastutab arvutiteaduse instituut.


TÜ partnerlusprogramm

TÜ partnerlusprogrammis on 60 ettevõtete, kes soovivad panustada TÜ heasse käekäiku läbi õppe- ja teadustöösse panustamise. 2019. aastal tellisid partnerlusprogrammi kuuluvad ettevõtted TÜlt TA teenuseid 500 000 euro väärtuses. Aktiivsemate partneritena saab esile tuua Eesti Energia, Swedbanki, Graanul Investi ja Värska Sanatooriumi. Partnerlusprogrammi ettevõtted on olnud aktiivsed pakkumaks TÜ tudengitele praktikavõimalusi, diplomitöö teemasid ja stipendiume (Chemi-Pharm ja Rootsi Kaubanduskoda Eestis). Samuti  aitavad partnerlusprogrammi ettevõtted populariseerida teadust läbi toetuste TÜ Teaduskoolile.


Adapter.ee

Kõiki Eesti TA asutusi ühendav koostöövõrgustik Adapter ja selle veebiplatvorm on aidanud leida mitmetel ettevõtjatel tee ülikooli. Kokku pöörduti Adapter.ee vahendusel Eesti TA asutuste poole 2019. aastal 245 korral, millest koostöölepinguni jõuti 60 juhul. Neist 10 lepingut jõudis Tartu Ülikooli.

Adapteri partnerid on igal aastal korraldanud ka koostööfestivali tutvustamaks ettevõtjatele teadusasutuste koostöövõimalusi ning uusi trende. 2019. aasta koostööfestival toimus koostöös Eesti Toiduliiduga ja keskendus toidu tootmisele, keskkonnale ja toitumisele.

Eelmisel aastal viis Adapteri võrgustik Tallinna Kaubamaja ASga läbi konkurssi „Edasiviiv eluviis“, kus otsiti uusi nutikaid lahendusi plastjäätmete taaskasutamiseks.

Adapteri teenuste andmebaasis on kirjeldatud 568 eestikeelset ja 385 inglisekeelset teadusteenust, mida Adapteri partnerid ettevõtetele pakuvad.


Intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimine

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusele teatati 2019. aastal 21st uuest võimaliku kommertsväärtusega intellektuaalomandi (IO) objektist. Kokku esitas TÜ patendiametile 12 patenditaotlust ja 2 kaubamärgi taotlust. 2019. aasta lõpu seisuga on TÜl 64 patenti ja patenditaotlust.

TÜl on 23 kehtivat litsentsilepingut, mille kasutamisest tulu tõid 2019. aastal 8. Litsentsilepingute tulu on viimastel aastatel olnud stabiilselt 100 000 euro suuruses ja sellist tulu on oodata ka eelmise aasta eest. Täpsemad kokkuvõtted litsentsitulust saame teha 2020. aasta 1. poolaasta lõpus.

Suurimad TÜ intellektuaalomandi kasutajad on VF Bioscience SAS, Tere AS ja Icosagen AS.

Olulise muutusena intellektuaalomandi valdkonnas 2019. aastal võib esile tuua ülikoolis välja töötatud digilahenduste kaitsmisele jõudmise aktiivsuse. Digilahendusi on loonud ja kaitsmiseks esitanud arvutiteaduse instituut, haridusteaduste instituut ja tehnoloogiainstituut.

Teise olulise trendina saab selles valdkonnas välja tuua teadlaste teadlikkuse olulise kasvu, sest aina rohkem jõuab ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse töövoogu potentsiaalseid kaitsmist vajavaid objekt juba granditaotluste faasis. Samuti pööratakse aina rohkem tähelepanu tudengite IO reguleerimisele nende teadusprojektidesse kaasamisel.


Hargettevõtted

Aasta lõpuks oli TÜl 54 hargettevõtet (spin-off-ettevõtet). Aasta jooksul lisandus nimistusse 2 ettevõtet – BlueRay OÜ ja Prudens OÜ, kellest esimene tegeleb virtuaalreaalsuse lahenduste arendamisega ja teine tegutseb eksperimentaal- ja rakenduspsühholoogia vallas. Samas kustutati nimistust 2 ettevõtet majandustegevuse hääbumise tõttu.

Teist aastat järjest andis TÜ Tartu linna ettevõtlusgalal üle aasta hargettevõtte tiitli. 2019. aastal pälvis selle tunnustuse Airel AS, mis tegeleb teadusaparatuuri ehitamisega.

Suurima investeeringu kaasas 2019. aastal biotehnoloogia ettevõte TBD-Biodiscovery. 4,5 miljoni suuruse investeeringu tegi Hollandi investeerimisfirma.

TÜ hargettevõtete majandustulemused 2018. aastal näitasid hoogsat kasvu. Ettevõtete müügitulu kasvas 37 miljoni euroni (2017 müügitulu oli 30 miljonit eurot). Kokku töötas 2018. aasta lõpus TÜ hargettevõtetes 460 inimest.

TÜ hargettevõtete programmis on 2019. aasta jooksul konsultatsioone võimaliku ettevõtte asutamiseks alustanud 36 TÜ teadlast ja tudengit. Kokku on meie jälgimisel 90 potentsiaalset uusi tooteid ja teenuseid arendavat äriideed.


Uued algatused 2019

2019. aastal katsetas ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus koostöös loodus- ja täpisteaduste valdkonnaga uut ülikoolisisest toetusmeedet, mille eesmärgiks on teadusprojekti lõpus tekkinud rakendusliku idee edasi arendamine. Kokku esitati toetusmeetmesse 31 ideed, millest hindamiskomisjon valis välja 6, mida rahastati kokku 175 000 euroga. Aasta lõpus olid kõik meeskonnad oma võimalike rakendustega jõudsalt edasi liikunud ning nende lahenduste vastu tundis huvi juba 11 ettevõtet.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.