Meist

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse eesmärgiks on Tartu Ülikooli kui ettevõtliku ülikooli arengu tagamine, ülikooli juhtrolli kinnistamine üle-Eestilistes arengutes ning ülikooli kui rahvusvaheliselt nähtava ja innovaatilise partneri esindamine Euroopa ja globaalses teadus- ja arendusruumis.

Soovime:

  • Pakkuda tuge ülikooli liikmeskonnale intellektuaalomandi tekkel, kaitsel ja kommertsialiseerimisel, leida ülikooli huvidest ja Eesti majandusarengu toetamisest lähtuvad parimad edasiarendamise ja kommertsialiseerimise meetodid, aidata luua ja koordineerida intellektuaalomandi alase kompetentsi võrgustikku valdkondades ja valdkondade allüksustes
  • Arendada heapartnerlikku koostööd nii Eesti kui välisettevõtetega, innustada ettevõtjaid senisest aktiivsemalt kasutama ülikooli teadus- ja arendustöö võimalusi, teenuseid ja teadustaristut, samuti taseme- ja täiendusõppe võimalusi ning sidustada ettevõtjaid ülikooliga üliõpilaste kursuse- ja lõputöödes, praktikates ning karjäärivalikutes
  • Inspireerida ja pakkuda võimalusi ülikooli liikmeskonna ettevõtluspädevuste arendamiseks ja ettevõtlikkuse kasvuks, aktiivselt nõustada uute teadmispõhiste ettevõtete loomist nii ülikooli töötajate kui üliõpilaste poolt tagades ülikooli huvid, rakendada ülikoolis efektiivne eelinkubatsiooni süsteem ja selle koostöö regionaalse ja riikliku innovatsioonisüsteemiga
  • Ülikoolidevaheliste, riiklike ja rahvusvaheliste projektide koordineerimine ettevõtliku ülikooli teemavaldkondades, ülikooli juhtrolli kinnistamine üle-Eestilistes arengutes ning ülikooli kui rahvusvaheliselt nähtava ja innovaatilise partneri esindamine Euroopa ja globaalses teadus- ja arendusruumis.

TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse töötajad

Kristel Reim

ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja

737 4887
5342 4023
Lossi 3-329
kristel.reim@ut.ee

Aitel Käpp

turundus- ja kommunikatsioonijuht

737 6531
(6531)
Lossi 3-321
aitel.kapp@ut.ee

Reet Adamsoo

intellektuaalse omandi valdkonna jurist

737 6202
504 0719 (6202)
Lossi 3-328
reet.adamsoo@ut.ee

  Maris Astel

sekretär

737 6339
Lossi 36-101
maris.astel@ut.ee

Tehnoloogiasiirde üksus

Jane Luht

tehnoloogiasiirde juht

737 4804
529 7956 (4804)
Lossi 3-324
jane.luht@ut.ee

Sven Parkel

tehnoloogiasiirde ekspert,
PhD (bioorgaaniline keemia)

5385 2055 (37055)
Lossi 3-323
sven.parkel@ut.ee

Edgar Hamburg

tehnoloogiasiirde ekspert,
MSc (materjaliteadus)

737 4876
Lossi 3-321
edgar.hamburg@ut.ee

Ettevõtlussuhete üksus

Ülle Jagomägi

ettevõtlussuhete peaspetsialist

737 4888
5333 0227 (4888)
Lossi 3-325
ulle.jagomagi@ut.ee

 

Riin Prikk

ettevõtlussuhete sptetsialist

737 4805
Lossi 3-325
riin.prikk@ut.ee

 TÜ Ideelabor

Maret Ahonen

Ideelabori juht

737 4817
Lossi 36-102
maret.ahonen@ut.ee

Aivar Pere

ettevõtluse nõustaja

737 4810
Lossi 3-322
aivar.pere@ut.ee

Ermo Tikk

ideelabori projektijuht

Lossi 36-102
ermo.tikk@ut.ee

   Riin Lisett Rei

ideelabori kommunikatsioonijuht

737 4817
Lossi 36-102
riin.lisett.rei@ut.ee

Koostöövõrgustik ADAPTER

Siim Kinnas

ADAPTERi projektijuht,
MSc (füüsikaline materjalitehnoloogia)

737 6546
520 4864
Lossi 3-323
siim.kinnas@ut.ee

Anneli Saaroja

koostöövõrgustiku koordinaator

737 4806
Lossi 3-323
anneli.saaroja@ut.ee

Ettevõtlusõppe programm Edu Tegu

Marge Täks

programmi sisujuht

516 0299
Liivi 4-111
marge.taks@ut.ee

  Piret Arusaar

peaspetsialist, MA (majandusteadus)

737 6339
piret.arusaar@ut.ee

  Liina Pissarev

kommunikatsiooni peaspetsialist

737 6339
513 6555
Lossi 36-101
liina.pissarev@ut.ee

Liisi Hansen

spetsialist

liisi.hansen@ut.ee

Epp Joala

spetsialist

epp.joala@ut.ee

Day-Lee Holm

spetsialist

day-lee.holm@ut.ee

Mari-Liis Tikerperi

spetsialist

mari-liis.tikerperi@ut.ee

EstLat-Accelerate

Marge Seppo

projektijuht

737 4817
Lossi 36-119
marge.seppo@ut.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *