Kaks uut patenditaotlust ja nutika voodi arendustööd – ettevõtluskoostöö veebruaris

Veebruari lõpu seisuga on TÜ 2019. aastal sõlminud 8 ettevõtluslepingut, kogusummas 987 910 eurot. Sellest summast 745 000 on ettevõtete poolt kasutatavate toetusmeetmete raha ja 243 000 eurot ettevõtete endi vahendid.

Nutika spetsialiseerumise meetme raames on 2019. aasta jooksul SA Archimedes rahastanud kolme TÜ teadlaste osalusel elluviidavat arendustöö lepingut summas 740 tuhat eurot. Veebruaris sõlmiti leping Marexa OÜga uudse nutika voodi kontseptsiooni välja töötamiseks.

* tabel sisaldab EIKi töövoost läbi käinud ettevõtluslepinguid. Siia lisanduvad teadlaste otse osutatud teenused ja analüüsid. Kogu teenuslepingute mahu väljavõtet koostame 1 kord aastas.


Ettevõtetega läbirääkimised veebruaris

Koostöövõimaluste arutelud toimusid veebruaris kokku 25 ettevõttega: Showit  OÜ,  ABB Drives OÜ, Väike Täring OÜ, Bercman Technologies AS, XIV OÜ, HoloTense OÜ, Furella OÜ, Elisa AS, Graanul Invest OÜ, BYmukk OÜ, Nordic Gas Solutions OÜ, Alai Group OÜ,  Kokkonen OÜ, Ekonamai UAB, Mooncascade, Servier SAS, Eye Hope Foundation, Kaamos Grupp OÜ, TOHI DISTILLERY OÜ, Antegenes OÜ, BioAge Lab Inc, FinnGen, Roche, Goldfinch Inc, BC Platforms AG, Amgen AG.


Leiutised ja intellektuaalomandi kaitse

Veebruaris esitati kaks patenditataotlust:

  • Ühine taotlus Tallinna Tehnikaülikooliga Eesti Patendiametile “Method to protect diamond films at high temperature to preserve tribological properties”
  • USA ptendiametile “Bi-specific extracellular matrix binding peptides and methods of use thereof”

20182019
Intellektuaalomandi objektist (IO) teatamisi aasta jooksul214
Patente ja patenditaotlusi kokku7381
Otsene tulu IO kasutada andmisest, loovutamisest ja patendikulude hüvitised ettevõtetelt sh oskusteabe eest, mida ei kaitsta patendiga   (tuhat eurot) 110

Tartu Ülikooli spin-off ettevõtted

TÜl on 55 spin-off ettevõtet. Nimekiri ettevõtetest.

Nõustamisel on 10 teadlast sooviga asutada ettevõte. 2019. aastal on lisandunud 3 olulist ülikooli teadusega seotud äriideed:

  • Tartu observatooriumi projekti HYPERNETS võimaliku kommertsialiseerimise strateegia
  • Genoomika ja personaalmeditsiini valdkonna võimaliku spin-off ettevõtte idee
  • Võimalik spin-off äriidee ja tootearendus teemal “Väline elektriline neurostimulaator Parkinsoni haigetele”

Koostöövõrgustik ADAPTER

Kokku esitati veebruaris 25 päringut. Kokku on alates okt 2016 ADAPTERis 91 koostööepisoodi. Veebruaris 2019 sõlmiti 2 lepingut. Neist 1 sõlmiti TÜga.

ADAPTERi andmebaasis on kirjeldatud 151 Tartu Ülikooli teaduspõhist teenust eesti keeles ja 79 inglise keeles.


Üritused ja seminarid

06.03 – kuulutab Kaubamaja AS koostöös ADAPTERiga välja taaskasutuskonkursi „Edasiviiv eluviis“
06.-07.03 – toimub EMÜ konverents „Terve loom ja tervislik toit“, kus tutvustatakse ADAPTERit
06.03 – Sisekoolitus „Ideest ärimudelini“ 
13.03 – Sisekoolitus „Ideest ärimudelini“ 
19.-20. 03 – toimub omavalitsuste ja riigi foorum, kus tutvustatakse ADAPTERit
22.03 – Intellektuaalomandi seminar TÜ tehnoloogiainstituudis
28.03 – toimub SPARK Demokeskuses ettevõtjatele üritus “Nutikas neljapäev”. Üritus toimub koostöös Tartu Linnavalitsuse, Tartu Ärinõuandla, SPARK Demokeskuse, Teaduspargi, EMÜ, TÜ, ETAgi ja ADAPTERiga.
03.04 – Sisekoolitus „Toote- ja teenusearenduse ABC“ 
18.04 – Sisekoolitus „Toote- ja teenusearenduse ABC“ 
25.-27.04 – osaleb Adapter Maamessil.
Aprill – Üle-ülikooliline seminar „Huvide konflikt ja ettevõtluskoostöö TÜ-s“  
17.05 – TÜ Delta majanduskonverents 


NOVAATOR: Eesti tehnoloogiaettevõte alustab Euroopa raha toel kütuseelementide masstootmist

Hea tahtmise korral ja järjekindel olles saab tegelda Eestis ka teadusmahuka ettevõtlusega, leiab Enn Õunpuu, Euroopa investeerimispangalt 12 miljonit eurot laenu saanud tehnoloogiaettevõtte Elcogen tegevjuht.


POSTIMEES: Akadeemik Enn Lust: Eesti mängib ikka veel lolli ja tahab edasi tossutada

Kuidas me põlevkivita elektrit saame, toad soojad ja mootorid töös hoiame, küsis arvamustoimetaja Marti Aavik akadeemik Enn Lustilt. Tuleb aga välja, et vesinikutehnoloogiatel on maailma mastaabis hoopis suurem roll uute vähesaastavate tööstuste loomisel. Miks siis Eestis asjad aeglaselt edenevad? „Kaks suurimat takistust on, et riigijuhtidel puudub esiteks tahtmine ja teiseks usaldus,” põrutas akadeemik Lust.


Kosmeetikatoodete arendus läbi ADAPTERi

Algselt pöördus Kerde ühe ülikooli poole. Idee, mis esmapilgul tundus kõige loogilisem, ei kandnud seekord kahjuks vilja, sest ei jõutud õigete inimesteni. Interneti kaudu otsinguid jätkates jõuti Adapteri koduleheni ning koheselt täideti sealne vorm.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.