Toetused ettevõtetele

Innovatsiooniosak
Innovatsiooniosak

Toetus kuni 6 000 €
Toetuse määr kuni 80%
Maksimaalne projekti suurus: 7 500 €


Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Arendusosak
Arendusosak

Toetus kuni 35 000 €
Toetuse määr kuni 70%
Maksimaalne projekti suurus: 50 000 €


Arendusosaku tulemuseks peab ettevõtja saavutama koos pädevate teenusepakkujatega uuendusliku, innovaatilise, kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia arenduse. Arenduse tulemus peab olema rakendatav ja elluviidav ning sel peab olema selge majanduslik potentsiaal.
Arendusosak on sageli loogiline jätk Innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Innovatsiooniosak
Rakendusuuringute programm ehk RUP

Toetus 100 000 kuni 3 000 000 €
Teostatavusuuringu toetus kuni 20 000


Rakendusuuringute programm on ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest (eelnõustamine on kohustuslik) ja rakendusuuringute toetusest. Toetatakse projekte, mis teostatakse nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Arendusosak
Sektoritevahelise mobiilsuse toetus

Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 30.11.2021

Toetuse abil on võimalik ettevõttel võtta tööle doktorikraadiga teadlase teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.
Abikõlblikud on teadlase tööjõukulud (ühikuhinna alusel) ning ülejäänud abikõlblikud kulud 40% ühtse määra alusel arvestatuna tööjõukuludest. Toetuse osakaal on 25%-70% sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on rakendusuuringu või tootearenduse projektiga.