Toetused ettevõtetele

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetus aitab ettevõtjatel avalikest teadus- ja arendusasutustest tellida vajalikke rakendusuuringuid ja tootearendust. Toetust saab küsida kuni kolmeaastastele projektidele.

IV taotlusvoor on avatud 20. veebruarist 2019 kuni 30. septembrini 2020.

Toetuse taotlemiseks vajalikud avatud taotlusvooru materjalid leiab SA Archimedese veebilehelt.

Toetuse maht: 20 000 € kuni 2 000 000 €
Toetuse määr: 25% kuni 70%

Arendusosak

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides. Arendusosak on sageli loogiline jätk Innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Toetuse maht: kuni 20 000 €
Toetuse määr: kuni 70%
Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 28 571 €