Toetused ettevõtetele

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Toetus aitab ettevõtjatel avalikest teadus- ja arendusasutustest tellida vajalikke rakendusuuringuid ja tootearendust. Toetust saab küsida kuni kolmeaastastele projektidele 20. detsembrini 2017. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni. II taotlusvooru toetuse kogumaht on 9 000 000 eurot.

Toetuse maht: 20 000 € kuni 2 000 000 €
Toetuse määr: 25% kuni 70%

Arendusosak

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Arendusosak on sageli loogiline jätk Innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Toetuse maht: kuni 20 000 €
Toetuse määr: kuni 70%
Maksimaalselt toetatud projekti suurus: 28 571 €