Partnerlusprogramm

Personaalne teejuht ülikoolis.


Arenduskoostöö

 • tutvustused laborites ja töörühmades
 • personaalsed arendused
 • teadlase kasutamine eksperdina ettevõtte arendusmeeskonnas
 • spetsiifilised koolitused
 • eksperthinnangud
 • rahvusvaheline koostöövõrgustik

Värbamine ja praktika

 • eksklusiivne võimalus olla lähedal noorteadlaste arendusprojektidele
 • värbamine kuulutuskeskkonna või simulatsiooni kaudu
 • projektipõhine praktika – lahendused koos valdkondadeüleste ja rahvusvaheliste tudengimeeskondadega
 • mentorlus – võimalus suunata tulevast haritlast
 • probleemipõhine õpe
 • tudengite uurimistööd

Koolitus ja motiveerimine

 • juhtimis- ja arenguprogrammid
 • erialased koolitused spetsialistidele
 • lühikesed motivatsioonikoolitused
 • paindlikud e-kursused
 • ürituste loovlahendused

Tuleviku kujundamine

 • kaasarääkija õppekavade ja -suundade arengus
 • otsekontakt õppekava juhiga
 • ülikooli meeskonna mehitaja – anna teada oma valdkonna
  arenguks vajalike ekspertide vajadus

Kristel Reim

Partnerlusprogrammi projektijuht
5342 4023
Lossi 3-329
kristel.reim@ut.ee