Ettevõtlik ülikool 2021 I kvartalis: Riigi innovatsioonimeetmete ümber kujundamine mõjutab oluliselt TÜ teadus- ja arendusteenuste müüki

Käesoleva aasta esimeses kvartalis on TÜ teadus- ja arendustööde (TA) teenuslepingute maht oluliselt langenud. Eelkõige on langustrend nähtav avaliku sektori tellitavas TA mahusErasektori tellitud teenuste maht on võrreldes eelmise aastaga viimaste Nutika meetme projektide toel aga kasvanud.  

Erasektori teenuslepingute maht on kasvanud veel viimaste käivitunud Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute meetme projektide toel. Kolm käesoleva aasta alguses käivitunud Nutika projekti moodustavad kogu erasektoriga sõlmitud teenuslepingute mahust 62%.  

Kokku on käesoleva aasta esimeses kvartalis TÜ sõlminud TA teenuslepinguid kogusummas 3,57 miljonit eurot, millest 1,88 miljonit erasektoriga ja 1,37 miljonit avaliku sektori asutustega.  

Andmed: TÜ grandiveeb 

Näeme, et eelmise aasta lõpus prognoositud riskid on hakanud osaliselt realiseeruma. Nutika meetme lõppemine ja RUP programmi suunatus oluliselt rohkem ettevõtete keskseks toob endaga kaasa riiklike innovatsioonimeetmete raha liikumise ülikoolidest mööda. Seega teises kvartalis me erasektori tellitavate TA teenuslepingute mahtu samal tasemel enam ette ei näe.  

TÜ on suunanud oma fookuse aina rohkem ettevõtetega koos tehtava teadus- ja arendustöö suunda. Käesoleval aastal näeme ettevõtetega tehtava koostöö mahu suurendamise võimalusi ühistes projektikonsortsiumides Euroopa Komisjoni rahastatud programmides.  


Hargettevõtete programm 

Kevadsemestril liitus hargettevõtete programmiga 10 uut meeskonda.  

Sügisel programmis alustanud 15 meeskonnast on kaks jõudnud tänaseks astuda järgmise sammu ja liikuda edasi Eesti ainsasse teaduspõhiste iduettevõtete inkubaarisse Tartu Teaduspargis 

2020. aastas ügisel käivitasime hargettevõtete programmi uuel kujul. Jagasime programmi kuuekuulisteks arendustsükliteks ning standardiseerisime programmis pakutavad teenused. Meie programmi lisandus kohustusliku osana intellektuaalomandi audit ja huvide konflikti kaardistus. Eesti teaduse suurepärane tase on tekitanud aina suurenevat huvi kohalikes ja ka rahvusvahelistes investorites. See loob paremad startimise võimalused ka meie hargettevõtetele.  Oluliste koostööpartneritena on viimase aasta jooksul lisandunud hargettevõtete programmi Tartu Teaduspark, Prototron, Health FoundersSEB kasvuprogramm, EST VCA, ESTBAN, SPM Advisory ja Superangel. 


TÜ eksperimentaalarenduse grant 

Eksperimentaalarenduse grant on TÜ sisene toetusmeede teadlastele, kes soovivad arendada oma teadustöö baasil tekkinud rakenduslikku ideed  tooteks või teenuseks.  

Käesoleva aasta veebruaris jagasime eksperimentaalarenduse grante juba kolmandat korda. Sel aastal oli fondi maht üle 462 000 euro ning sellest toetame järgmise aasta jooksul 15 rakendusliku suunaga projekti. Kokku on TÜ kolme aasta jooksul investeerinud eksperimentaalarendusse üle 900 000 euro.  

Esmakordselt andsime TÜ eksperimentaalarenduse granti välja 2019. aasta alguses. Siis oli taotlemine piiratud vaid loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga. Kokku rahastasime tol hetkel kuute projekti kogusummas 175 000 eurot. Aasta hiljem saime juba kindlustundega väita, et see toetusmeede viib kiiresti, ühe aastaga, projektid alusteadusest toote või teenuse esimese prototüübini. Esimesed kuus rahastatud projekti olid kõik jõudnud kas valmis lahenduse– näiteks Rohemeeter ja süütetablett, või siis katsetusteni tööstuspartnerite juures– näiteks levaan ja biotoormest polümeerkate. 2020. aastal välja antud 10 toetuse tulemused selguvad käesoleva aasta teises kvartalis.  


Intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimine 

Esimeses kvartalis teatasid TÜ teadlased kokku viiest uuest intellektuaalomandi (IO) objektist. Neist kaks on välja kasvanud teadusprojekti tulemustest, kaks teadus- ja arenduskoostööst ülikoolivälise partneriga ja üks on arendatud eesmärgiga luua uus teaduspõhine TÜ hargettevõte.  

TÜ kaitseb hetkel kokku 27 leiutist, mis eelmisel aastal aitas tuua ülikoolile 2,1 miljonit eurot lisatulu nii ettevõtluskoostöös, litsentsituludena kui andis edu osalemiseks teadusprojektides. Eelmisel aastal investeeris TÜ IO kaitsmisesse 144 000 eurot. 


Adapter 

Adapteri võrgustikuga liitus märtsis Eesti Keele Instituut. Nüüd koondab Adapteri võrgustik 18 teadus- ja arendusasutuse teadlasi ja spetsialiste.  

Kokku esitasid ettevõtjad adapter.ee portaali vahendusel päringuid 2021. aasta esimeses kvartalis 81 korral. Alates 2016. aastast, mil teenus käivitati on oma koostöösooviga teadusasutuste poole ettevõtjad pöördunud 1043 korda. Neist koostööprojektideni on jõudnud 237. 


UUDISED

Eelmisel aastal alustasime koostööd COOP kauplustega. Uuringu eesmärk on teha kaupluses klientidele kuvatavad reklaamid asjakohasemaks ja täpsemaks. See toob endaga kaasa oluliselt reklaamireostuse vähendamise, aga aitab kaupmehel kokku hoida ka reklaamikuludelt, sest igale kliendile näidatakse juts tema jaoks vajalikke reklaame õigel ajal ja õiges kohas.