Erasektori usaldus TÜ arendustöö vastu kasvab

Käesoleva aasta esimesel poolaastal on Tartu Ülikooli (TÜ) teadus- ja arendustööde (TA) teenuslepingute maht veidi kasvanud. Sarnaselt esimese kvartali tulemustega on avaliku sektori tellitavas TA teenuste mahus nähtav langustrend. Erasektori tellitud teenuste maht on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga aga kasvanud.  

Avaliku sektoriga sõlmitud teenuslepingute maht oli esimesel poolaastal kokku 3,3 miljonit eurot (2020. aastal 4,2 miljonit eurot), mis moodustas 41% TÜ sõlmitud teenuslepingute mahust (2020. aastal 61%).  

Erasektoriga sõlmitud TA teenuslepingute maht oli 4,7 miljonit eurot (2020. aastal 2,7 miljonit eurot), mis moodustas 59% lepingute mahust (2020. aastal 39%). 

Allikas: TÜ grandiveeb

Oluline trend erasektori teenuslepingute puhul on riiklike innovatsioonitoetuste osakaalu vähenemine sõlmitud lepingute puhul. Kui 2020. aasta esimesel poolaastal oli riigi toetusmeetmete osa lepingute mahust 22% siis käesoleval aastal vaid 8%. Kasvanud on väiksemamahuliste toetusmeetmete kasutamine (EAS innovatsiooniosak). Suuremad riiklikud innovatsioonitoetused on hetkel disainitud selliselt, et ettevõte saab neid kasutada ettevõtte sees ja ei pea ilmtingimata kaasama ülikooli.  

Eelmisel viiel aastal Nutika meetme toel loodud head sidemed mitmete Eesti ettevõtetega aga kestavad tänaseni. Hea on näha, et vaatamata riikliku toetuse puudumisele on ülikooli kompetentside kasutamine arendustegevuses end tõestanud. Uued arendustöö lepingud oleme sõlminud selliste varasemate partneritega nagu Bolt Technology OÜ, Trinsect Solutions OÜ, Sillamäe Sadam AS ja Tervise TAK. Oma usaldusväärsust arendustööde partnerina oleme tõestanud ka välisturgudel, millest annavad tunnistust olulised uued koostööprojektid ettevõttetega Nightingale Health OY ja Evox Therapeutics Ltd.  

Pikemas perspektiivis näeme aga jätkuvalt suuri riske ülikooli teenuslepingute mahu vähenemisele. Sellele aitavad kaasa ka käesoleval aastal käivitunud uued riiklikud innovatsioonimeetmed nagu EASi rakendusuuringute programm (RUP) ja sektoriaalse mobiilsuse meede. 


Eksperimentaalarenduse grandi mõju 

Mitmed TÜ sisese eksperimentaalarenduse grandi projektid on kiiresti liikunud nii koostööprojektideks ettevõtete või avaliku sektoriga aga ka eraldi TÜ hargettevõtetena turu suunal.  

Nii on 2019. aastal toetuse saanud mikrobioloogia kaasprofessori Triinu Visnapuu projekt probiootikumide mõjust naha mikrobiootale  jõudnud koostööprojektini Maikli OÜga ja käesoleval aastal toetatud molekulaarbioloogia professori Tiina Tamme projekt uuenduslike kääritustehnoloogiate arendamisest looduslike pärmidega jõudnud katsetusteni Murimäe Vein OÜga koostöös. 

Füüsikalise optika kaasprofessori Heli Valtna projekt uudse lidarsensori loomiseks viis uue iduettevõtte asutamiseni ja sel kevadel andis ettevõte teada, et suutis Eesti investoritelt kaasata juba ka olulise investeeringu edasiseks arendustööks.


 

Intellektuaalomandi (IO) kaitse 

Jätkuvalt on kasvutrendis TÜ teadustöötajate vajadus IO konsultatsioonide ja ka kaitseprotseduuride järele. Käesoleva aasta jooksul on TÜ teadlased teatanud kaheksast uuest kaitsmist vajavast IO objektist. Esimesel poolaastal esitati üks prioriteeditaotlus koostöös Stockholmi ülikooli teadlastega teemal “Novel method for preparation of nanoparticles comprising cell penetrating peptides” (autorid Margus Pooga, Ana Rebane, Maria Maloverjan). Lisaks esitati 17 rahvuslikku patenditaotlust varasemate prioriteeditaotluste alusel erinevate riikide patendiametitele. Sel aastal on sõlmitud ka kaks uut litsentsilepingut TÜ IO objektide kasutamiseks (Mullainfo OÜ ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus ASga).


Hargettevõtete programm

Esimese poolaasta jooksul on TÜ hargettevõtete programmi meeskondadel olnud tegevusterohked. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse koordinaatorid on läbi viinud mitmeid põnevaid koolitusi, leidnud toetavaid programme start-up ökosüsteemist ja korraldnud ka kokkusaamisi potentsiaalsete investoritega. 

  • Kaks programmis olevat meeskonda LightCode Photonics ja UP Catalyst on edasi liikunud Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatorisse. 
  • Valitud meeskondadel õnnestus osaleda SuperAngels’i poolt korraldatud Science Base Camp üritusel, kus neil tekkis võimalus saada väärtuslikku tagasisidet ärimentoritelt ja potentsiaalsetelt klientidelt. 

Järgmise poolaasta plaanides on olulisel kohal sTARTUp Day, kus hargettevõtete programmi eestvedamisel toimub rahvusvaheline liftikõnede võistlus Nordic PitchMatch. 


Kui soovid edaspidi saada Tartu Ülikooli innovatsiooniuudiseid oma postkasti, siis liitu kvartaalse TÜ innovatsiooni infokirjaga siin.


Uudised

TÜ hargettevõte LightCode Photonics kaasas 425 000 eurot, et muuta autonoomsete sõidukite tööstust

VIDEO: Altigene geenitest aitab tulevikus vältida kõrgushaigusest põhjustatud surmasid

Tartu Ülikooli investeerimisettevõtet asus juhtima äriinnovatsiooni ekspert Mart Maasik

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.