Eksperimentaalarenduse toetus täidab lünga innovatsiooniahelas

TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond toetab tänavu TÜ arengufondist saadud vahenditega eksperimentaalarendust. Eksperimentaalarenduse toetust saab taotleda 12. aprillini.

Kui teadusprojekti lõpetav teadlane mõistab, et avastatu muudaks maailmas midagi paremaks, püüab ta saadud tulemust rakenduse suunas edasi arendada. Koostööst huvitatud ettevõtet otsides võib ta aga avastada, et hulk küsimusi, millest ettevõtja soovib alustada, on veel vastuseta. Näiteks võib ettevõtja mõelda uut võimalust analüüsides koheselt konkurentsile, tarbijakäitumisele, turustandarditele ja investeeringute tasuvusele, kuid eelnenud teadustöö tavaliselt neile teemadele vastuseid ei anna. Seetõttu jääb paljude ettevõtjate huvi pärast teadlastega sõlmitud esmakontakti leigeks ja nad ei ole valmis investeerima jätku-uuringuteks isegi riiklike toetusmeetmete kasutamiseks vajalikku omaosalussummat.

Vahel on pärast rakendusuuringut vaja teha prototüüp või lisakatsed võimalike kasutajatega. Võib-olla on teadlasel tarvis teha endale üksikasjalikult selgeks ettevõtte protsessid, et saada teada, kas pakutud lahendusel on praktikas ja ettevõtluses väärtust. Selleks et viia teadustöö käigus loodu järgmisele tasemele – n-ö tõlkida teadusandmed ettevõtja ja tootearenduse jaoks sobivasse keelde –, ongi mõeldud eksperimentaalarenduse toetus.

„Kui ettevõtja küsib, miks on meie pakutav uus materjal või metoodika parem kui see, mida ta seni on kasutanud, siis eeldab ta vastuseks konkreetseid võrdlusandmeid ja tasuvusanalüüsi,“ selgitas toetuse mõtet TÜ tehnoloogiasiirde juht Jane Luht. „Alles siis, kui on näha, et teadlased tunnevad ettevõtte äri problemaatikat nii tehnilisest kui ka majanduslikust küljest, on ettevõtjad nõus kaaluma ühiseid arendusprojekte.“

TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond, kus vajadus eksperimentaalarenduse toetamise meetme järele on kõige kriitilisem, otsustas selleks kasutada TÜ arengufondist saadud vahendeid. Sellise toetuse kättesaadavus ka teistes valdkondades laiendaks koostöövõimalusi ettevõtetega märkimisväärselt.

Eksperimentaalarenduse toetust saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna projektid kuni üheksakuuliseks arendusperioodiks. Toetus on ühekordne ja selle summa on kuni 50 000 eurot.

Projektide rahastamissobivust hindavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan, kaks ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse esindajat ning üks teadusvaldkonna esindaja.

Eksperimentaalarenduse taotluse avaldused palume saata aadressile peeter.burk@ut.ee. Lisainfo on siseveebist leitav.

Lisateave:
Jane Luht
tehnoloogiasiirde juht
ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
737 4804
jane.luht@ut.ee