170 lepingut, 13 uut patenti ja ühised teadusprojektid ettevõtetega – TÜ ettevõtlik 2018. aasta

2018. aasta lõpu seisuga on Tartu Ülikool sõlminud  170 ettevõtluslepingut kogusummas 10,4 miljonit eurot, mis on 2,2 miljonit eurot enam kui aasta varem.

Lisaks on Tartu Ülikool osalenud 26 teadus- ja arendusprojektis, kus üheks osapooleks on olnud äriühing. Nende projektide kogumaht oli 2018. aastal 6,9 miljonit eurot.

Nutika spetsialiseerumise meetme raames on 2018. aasta jooksul SA Archimedes rahastanud  5 lepingut summas 3,43 miljonit eurot.  

Laekumisi lepingutest äriühingutega, mis lähevad ülikoolide baasfinantseerimisel arvesse koefitsiendiga 2 oli 2018. aastal kogusummas 4,1 miljonit eurot, mida on 2 korda rohkem kui aasta varem.


Suurimad koostööpartnerid
2018. aastal


Tartu Ülikooli partnerlusprogramm

Partnerlusprogrammi tegevustega on seotud üle 60 erineva ettevõtte.

Olulisemad partnerid käesoleval aastal on Eesti Energia, Swedbank, SEB, Telia, Politsei- ja Piirivalveamet. Ettevõtjate ühendustest Eesti Kaitsetööstuse Liit ja Rootsi Kaubanduskoda Eestis.

Näiteid partnerlusprogrammi väljunditest lisaks teadus-arenduskoostööle:

  • Ettevõtjate poolt pakutavad diplomitöö teemad: Politsei- ja Piirivalveamet, ABB
  • Projektipõhine praktika: Värska Sanatoorium – geoloogia osakond, Telia – TÜTI robootika, Eesti Energia – matemaatika tudengid, Politsei- ja Piirivalveamet – kommunikatsiooni tudengid.
  • iAkadeemia: teadlaste, tudengite ja ettevõtjate ühised meeskonnad lahendavad ettevõtjate innovatsiooniväljakutseid. Programm alustas 2018. a septembris. Kokku on tänaseks arendamisel 7 erinevat lahendust (Eesti Energia, Vanemuine, TÜ Kliinikum, Politsei- ja Piirivalveamet, TELE2, Mooncascade ja TÜ).
  • Toetused õppekavade arendamisel: Swedbank – toetavad matemaatika ja majanduse õppekavade arendamist; SEB – toetavad muudatuste juhtimise õppekava arendamist.
  • Stipendiumid tudengitele: Rootsi Kaubanduskoda Eestis – stipendium skandinavistika tudengitele; Chemi-Pharm – stipendium keemia tudengitele.
  • Juhtumi analüüsid õppetöös: Finnair.

ADAPTER

ADAPTER on 12 Eesti TA asutuse koostöövõrgustik, mis ühiselt haldab ja korraldab ettevõtjatele suunatud TA teenuste tellimuste portaali adapte.ee.

ADAPTERI  portaali käivitamisest alates on ettevõtjate poolt esitatud 456 päringut. Neist 2018. aastal 249. Koostööepisoodideni on jõudnud kokku 80 päringut, 2018. aastal 56. Tartu Ülikool on neist koostööepisoodidest olnud osaliseks 35 korral, 2018. aastal 17 korral.

ADAPTERi teenuste lehel on kirjeldatud kokku 488 eestikeelset ja 309 ingliskeelset teenust. Tartu Ülikooli teenuseid on neist vastavalt 151 ja 79.


Intellektuaalomandi kaitse ja kommertsialiseerimine

Tehnoloogiasiirde talitusele esitati 21 teadet võimaliku kommertsväärtusega intellektuaalomandi objekti kohta. Patenditaotlusi esitati patendiametitele 9 ja Tartu Ülikoolile väljastati 13 patenti.

Läbirääkimisi ja infovahetust peeti  21 Eesti ja 21 välismaise ettevõttega. Lisaks konfidentsiaalsuse, materjali üleandmise ja IO ühishalduse lepingutele sõlmiti 6 litsentsilepingut ja üks varaliste õiguste loovutamise leping, 2  teadus-ja arendustöö lepingut sisaldavad IO omandamise optsiooni.

Olulisemad Tartu Ülikooli tehnoloogia kasutajad on VF Bioscience SAS, Tere AS ja Icosagen AS


Science to Business – teadusmahukate ettevõtete asutamine ülikooli teadlaskonna poolt

Tartu Ülikoolil on 55 spin-off ettevõtet. 2018. aasta jooksul on lisandunud üks ettevõte – RootBioMe OÜ, mis tegeleb toidu- ja biotehnoloogiate arendamisega. Nõustamisel on veel täiendavalt kuus alustavat ettevõtet.

Tartu linna ettevõtlusauhindade galal tunnustati 2018. aastal esmakordselt eraldi kategoorias parimat Tartu Ülikooli spin-off ettevõtet. Tunnustuse pälvis mobiilipositsioneerimise uuringuid pakkuv  Positium LBS.

Meie spin-off Icosagen AS on üks olulisemaid Tartu Ülikooli intellektuaalomandi kasutajaid. Suurima mahuga lepinguline partner spin-offidest oli 2018. aastal Reach-U.

Tartu Ülikooli Spin-offide käive aastal 2017 oli 30,5 miljonit eurot, mis on 5 miljonit enam kui aasta varem. Kokku töötas neis ettevõtetes 403 töötajat, mis on üle 100 töökoha rohkem kui 2016. aastal.